≡ Menu

Ibuprofen – hur du får koll

Den här siten ger dig koll på ibuprofen – ett läkemedel som lindrar din smärta, sänker din feber och dämpar inflammationer i din kropp.

Genom att läsa här kommer du att veta hur läkemedlet påverkar din kropp och vilka biverkningar du kan få. Det gör att du slipper oroa dig när du tar ditt läkemedel, istället vet du hur du ska använda det och när du ska undvika att ta det.

Du vet också hur du använder läkemedlet för ditt barn och vilka risker som finns.

Så vet du hur du ska använda ditt läkemedel

Ibuprofen är ett preparat som du använder när du vill lindra smärta som t.ex. när du har huvudvärk, när du har mensvärk eller när du har tandvärk.

Du tar det också när du vill sänka din feber.

När du har inflammationer i t.ex. leder eller muskler kan du också ta läkemedlet för att minska inflammationen och smärtan.

Har du reumatism, artros eller andra inflammatoriska eller smärtsamma ledsjukdomar eller muskeltillstånd kan du få läkemedlet utskrivet på recept av din läkare. Då kan du få lindring av inflammationen och smärtan.

Det finns även ibuprofen i form av gel som du kan stryka på när du fått muskel- och ledskador t.ex. när du har sportat eller idrottat.

Här får du koll på hur du ska ta läkemedlet och när du ska undvika det

När du vill använda läkemedlet så ska det doseras på olika sätt beroende på vad du behandlar. Du läser under användning  för att veta hur du ska ta läkemedlet och hur du ska dosera det. Här kan du också läsa om när du ska undvika att ta läkemedlet (t.ex. om du har magsår) och vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Du får också veta vad som gäller för ditt läkemedel tillsammans med andra mediciner, och vad som gäller för läkemedlet tillsammans med alkohol. Dessutom finns det särskild information för dig när du vill ge läkemedlet till ditt barn.

De vanligaste biverkningarna du kan få och de allvarligaste

Det finns risk för att du drabbas av biverkningar när du använder läkemedlet.

Bland de vanligaste biverkningarna som det är risk för att du får när du använder ibuprofen är:

  1. Magont
  2. Kräkningar
  3. Förstoppning
  4. Diarré
  5. Hudutslag

Du kan se de 9 vanligaste biverkningarna med ibuprofen här.

Det finns vissa biverkningar som du riskerar att få när du tar ditt läkemedel som är särskilt alllvarliga för din hälsa. Tre av de mest allvarliga biverkningarna du kan få av ibuprofen är:

  1. brustet magsår
  2. depression
  3. hjärnhinneinflammation

Du läser mer om biverkningarna du riskerar att få av ibuprofen här.

Du kan få hjärtinfarkt eller stroke

Om du har haft hjärtproblem eller stroke, eller om du har högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes eller röker kan du få hjärtinfarkt eller stroke om du tar ibuprofen. Läs om det här.

Vad du ska göra om du vill minska risken för att du drabbas av biverkningar

Du kan själv minska risken att du får någon av de här biverkningarna. Det gör du genom att du tar så låg dos som möjligt av läkemedlet och att du tar det under så kort tid som möjligt.

Hur du vet vad ibuprofen är

Ibuprofen hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID-läkemedel. NSAID står för icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug).

Det finns andra NSAID som t.ex. Diklofenak (Voltaren, Eeze), Ketoprofen (Zon, Orudis) och Naproxen (Naprosyn, Pronaxen, Eox).

Preparatet kallas också cox-hämmare för att det hämmar ett ämne i kroppen som heter cox.

Det är ibuprofen som är den aktiva kemiska substansen i läkemedlet.

Receptfritt eller receptbelagt?

Läkemedlet finns både som receptfritt och receptbelagt läkemedel. De varianterna som är receptfria kan du köpa på ett apotek likaväl som i mataffären eller på bensinstationen, medan de receptbelagda varianterna kan du bara köpa på apotek.

Läkemedlet är vanligast som tablett. Det finns olika doser eller styrkor på tabletterna, där det är den starkaste dosen som är receptbelagd. Det finns även gel med ibuprofen, och den är receptfri.

För barn finns också läkemedlet som oral lösning och som stolpiller.

Så slipper du undra över vilka preparat som innehåller ibuprofen

Ibuprofen finns under många olika namn där Ipren är det mest kända, följt av Ibumetin.

Flera läkemedel har ett namn som är en kombination av det kemiska namnet tillsammans med tillverkarens namn som t.ex. Ibuprofen Apofri (som tillverkas av Apofri AB) och Ibuprofen Orifarm (som tillverkas av Orifarm Generics AB).

Du kan hitta en lista över alla läkemedel med ibuprofen här.

Hur du vet hur läkemedlet påverkar din kropp

Läkemedlet verkar i din kropp så att de ämnen som kan framkalla smärta och inflammation minskar. Det är så din smärta och inflammation dämpas. Febern sänks för att det påverkar ett område i hjärnan som reglerar din kroppstemperatur.

Läs mer här om hur ibuprofen fungerar och påverkar din kropp.