≡ Menu

Funktion

Här kan du läsa om hur ibuprofen fungerar och vad läkemedlet har för funktion i din kropp. Då kan du känna dig trygg med vad som händer i din kropp och du slipper vara orolig för vad som kan ske när du tar ibuprofen-läkemedel.

Ibuprofen är ett läkemedel som tillhör gruppen NSAID-läkemedel. NSAID är en förkortning på engelska för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. Det blir på svenska icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Det finns flera olika NSAID, där Ibuprofen (Ipren) är en. Andra NSAID är Diklofenak (Voltaren) och Acetylsalicylsyra (Aspirin).

Så minskar ibuprofen värken och inflammationen i din kropp, och sänker din feber

Ibuprofen och andra NSAID har en funktion i kroppen som går ut på att hämma ett ämne som heter COX eller cyklooxygenas. Därför kallas också dessa läkemedel för COX-hämmare.

COX är ett enzym, ett ämne som är med i de kemiska reaktionerna i din kropp. Enzymet COX är med och bildar prostaglandiner. När COX hämmas så blir det mindre prostaglandiner som bildas i din kropp. Eftersom prostaglandiner är det ämne som förstärker smärtsignalerna i din kropp, så känner du mindre smärta och värk när prostaglandinerna minskar.

Prostaglandinerna påverkar också en del av hjärnan där din kroppstemperatur regleras. Därför sänks din feber när du tar ibuprofen och prostaglandinerna i din kropp minskar.

Prostaglandiner är också med och påverkar inflammationer i kroppen, så därför får du en anti-inflammatorisk effekt när du tar ibuprofen och prostaglandinerna i din kropp minskar.

Du känner att din smärta minskar redan inom en halvtimme och den största smärtlindrande effekten får du inom en eller två timmar. Smärtlindringen varar ungefär sex timmar.

Dina inflammationer minskar efter att du tagit ibuprofen-läkemedlet ett par dagar.

Så vet du vilka andra sätt kroppen påverkas av ibuprofen

De här prostaglandinerna som minskar när du tar ibuprofen har också andra funktioner i din kropp.

Prostaglandiner skyddar dina slemhinnor i mag-tarmkanalen. När du tar ibuprofen så minskar prostaglandinerna och skyddet för dina slemhinnor i mag-tarmkanalen minskar.

Det är därför som de vanligaste biverkningarna av ibuprofen är just biverkningar i mag-tarmkanalen, som magont, förstoppning, diarré, och blödning från mage och tarm. Du kan också få magsår och inflammation i magslemhinnan om du tar ibuprofen under en längre tid.

Prostaglandinerna påverkar också musklerna i lungorna, så när du tar ibuprofen kan dina lungor påverkas. Du kan känna av andnöd, kramp i luftrören, astma eller förvärrad astma.

Prostaglandiner påverkar också dina njurar vilket gör att om du tar ibuprofen kan du drabbas av njurskador. Prostaglandiner påverkar också trycket i dina ögon. Om du tar ibuprofen kan du få synrubbningar eller drabbas av ljuskänslighet.

Prostaglandiner kan också ge sammandragningar i livmodern när du är gravid, så därför ska du undvika att ta ibuprofen när du är gravid, särskilt under de tre sista månaderna.

Ibuprofen påverkar också ett ämne som är med att bilda blodplättar. Blodplättarna är med och koagulerar blodet. När du får ett sår så är det blodplättarna som koagulerar blodet, eller levrar blodet, så att blödningen slutar och du får en sårskorpa.

När du tar ibuprofen så påverkas blodplättarna, vilket gör att du kan blöda under en längre tid om du får ett sår.

Blodplättarna är också med och levrar blodet i blodkärlen. Det är då du kan få en blodpropp. Får du en blodpropp i hjärtat så kan det leda till hjärtinfark. Får du en blodpropp i hjärnan så kan du få stroke, eller slaganfall. När du tar ibuprofen så finns det en liten ökad risk att du får hjärtinfarkt eller stroke.

Hur du kan få mer trygghet kring ibuprofen

Här har du fått en bild över hur ibuprofen fungerar och på vilka sätt det påverkar din kropp. Du kan få mer kunskap om ibuprofen genom att läsa om ibuprofen biverkningar här. Då ökar din trygghet med läkemedlet när du vet vilka effekterna kan bli om du använder det.

Du kan också läsa om hur du ska använda ibuprofen här. Då kan du känna dig trygg med att du tar läkemedlet på rätt sätt och att du vet när du ska vara försiktig med ibuprofen eller helt undvika att ta det.