≡ Menu

Ibuprofen FASS

Den här sidan ger dig koll på Ibuprofen FASS, och vad du kan hitta för information om läkemedlet ibuprofen, som t.ex. dosering, biverkningar, och när du ska undvika att ta läkemedlet.

Ibuprofen FASS är det ställe där du kan hitta vad som gäller för läkemedel med ibuprofen i Sverige just nu.

Hur du vet vad ibuprofen FASS är

Alla ibuprofen läkemedel som säljs i Sverige registreras först, innan det får säljas, och finns sedan förtecknade i FASS.

FASS är förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, och det är en sammanställning av läkemedelsfakta som finns i två varianter, dels för allmänheten, och dels för läkare och apotekspersonal. Här finns även information om djurläkemedel.

Du kan också läsa om högkostnadsskyddet för läkemedel, om symptom och behandling av vanliga sjukdomar, och du hittar också organisationer för olika sjudomar och besvär.

Under Ibuprofen FASS på FASS.se finns det dagsaktuell information om läkemedel med ibuprofen som gäller i Sverige. Här hittar du en lista över de ibuprofen läkemedel som säljs. Du kan också se de ibuprofen läkemedel som inte tillhandahålls längre, och de läkemedel med ibuprofen som är avregistrerade.

Så kan du hitta detaljerad information om varje läkemedel på ibuprofen FASS

För varje ibuprofen läkemedel kan du gå in och läsa om tillverkaren, vilka doser som finns, om läkemedlet är receptfritt eller receptbelagt, och hur det ser ut. Du kan också se den information som finns med i läkemedelspaketet, det som kallas bipacksedel.

Klickar du dig vidare till flikarna Produktresumé och FASS så hittar du även den information som finns för vårdpersonal, som t.ex. vid vilka besvär som de olika doserna ska användas, vilka förpackningsstorlekar som finns, och de farmakologiska egenskaperna som läkemedlet har.

De farmakologiska egenskaperna är t.ex. hur kroppen påverkas av läkemedlet, hur läkemedlet absorberas, hur det distribueras eller sprids i kroppen, hur det bryts ned och hur det utsöndras från kroppen.

Läs mer om ibuprofen här.