≡ Menu

Ibuprofen dosering

Här får du koll på ibuprofen dosering så att du vet hur många tabletter du kan ta, och hur ofta, och hur du ska dosera ibuprofen för ditt barn.

Det här ska du veta. När du använder läkemedel med ibuprofen ska du alltid använda lägsta dos och kortaste användningstid för att du ska minska risken att du ska få biverkningar. Få koll på biverkningarna för ibuprofen här.

Hur du kan undvika risker för dig. Tar du högre doser än de som rekommenderas kan det innebära allvarliga risker för dig. Läs mer under försiktighet med ibuprofen för att minska riskerna för dig och din hälsa.

När du tar ibuprofen så beror ibuprofen dosering på vilken styrka du har på tabletterna, och vad du tar tabletterna mot.

Ibuprofen dosering mot smärta och feber – 200 mg tabletter

När du vill ta ibuprofen mot tillfällig smärta eller mot feber när du har förkylningssjukdom så doserar du såhär:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: 1-2 tabletter vid ett tillfälle, eller 3-4 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 6 tabletter.  Tar man mer än 2 tabletter så ger det inte bättre smärtstillande effekt.
  • Barn 6-12 år som väger minst 20 kg: 1 tablett 1-3 gånger under ett dygn om det behövs, med minst 4-6 timmar mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 3 tabletter.

Ta tabletterna max 3 dagar mot feber och max 5 dagar vid smärta. Om du inte blivit bättre eller om du t.o.m. blivit sämre ska du kontakta läkare.

Ibuprofen dosering mot smärta och feber – 400 mg tabletter

När du vill ta ibuprofen mot tillfällig smärta eller mot feber när du har förkylningssjukdom så doserar du såhär:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: 1 tablett vid ett tillfälle, eller 2-3 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 3 tabletter.  Tar man mer än 1 tablett så ger det inte bättre smärtstillande effekt.

Ta tabletterna max 3 dagar mot feber och max 5 dagar vid smärta. Om du inte blivit bättre eller om du t.o.m. blivit sämre ska du kontakta läkare.

Ibuprofen dosering mot mensvärk – 200 mg tabletter

Om du vill ta ibuprofen mot mensvärk så ska du dosera såhär:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: 2 tabletter 1-3 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 6 tabletter.  Ta tabletterna så tidigt som du känner av att menssmärtorna börjar, så att du får bra effekt av värktabletterna.

Ibuprofen dosering mot mensvärk – 400 mg tabletter

Om du vill ta ibuprofen mot mensvärk så ska du dosera såhär:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: 1 tablett 1-3 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 3 tabletter.  Ta tabletterna så tidigt som du känner av att menssmärtorna börjar, så att du får bra effekt av värktabletterna.

Ibuprofen dosering mot reumatiska sjukdomar – 600 mg tabletter

När du vill ta ibuprofen mot reumatiska sjukdomar så doserar du såhär:

  • Vuxna: 400-600 mg, 3 gånger per dygn. Du kan ha fått lägre dos ordinerad av din läkare. Har du ett svårare tillstånd kan din läkare öka din dos till 2.400 mg uppdelat på 3-4 tillfällen på ett dygn.
  • Ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: 20 mg/kg kroppsvikt per dag, uppdelat på 3-4 tillfällen. Maxdos är 40 mg/kg kroppsvikt uppdelat på 3-4 tillfällen.

Maximal dos vid ett tillfälle är 800 mg. Du tar tabletten i samband med måltid eller efter, tillsammans med ett glas vatten.

Hur du kan minska risken för biverkningar

Använd ibuprofen under så kort tid som möjligt och i så låg dos som möjligt. Då har du mindre risk att drabbas av biverkningar. Få koll på ibuprofen biverkningar här. Det är det viktigaste när det gäller Ibuprofen dosering.