≡ Menu

Ibuprofen och alkohol

När du läser här om Ibuprofen och alkohol så får du veta vilka risker som finns för dig att dricka alkohol under tiden som du tar ditt läkemedel. Det gör att du blir tryggare med hur du ska göra för just dig.

Att du kombinerar Ibuprofen och alkohol innebär vissa risker.

Det är alltid riskfyllt att dricka alkohol när du tar ett läkemedel, fast riskerna varierar med olika läkemedel. Det beror också på hur ofta du dricker och hur din hälsa är.

När du dricker alkohol och tar läkemedel så kan du få mer biverkningar eller mindre effekt av läkemedlet

När du dricker alkohol och samtidigt tar läkemedel så kan du få för stora eller för små koncentrationer av läkemedlet i din kropp.

För stora koncentrationer av läkemedlet får du på grund av levern. Levern bryter ju ned både alkoholen och ditt läkemedel. När den ska bryta ned både alkohol och läkemedlet samtidigt så blir det för mycket. Alkoholen bryts ned först och då får du för stor koncentration av ditt läkemedel i din kropp. Har du mycket av läkemedlet i kroppen så är risken att du drabbas av biverkningar mycket större. Läs mer om vilka biverkningar du får av Ibuprofen här.

Ifall det är så att du ofta dricker alkohol så bryts istället läkemedlet ned för snabbt. Det är för att det bildas ett enzym av alkoholen och det enzymet gör att läkemedlet bryts ned snabbare. Då får du mindre effekt av ditt läkemedel. Det blir då svårare för dig att dosera rätt för att slippa besvär.

Vissa läkemedel påverkar istället nedbrytningen av alkohol så att den går långsammare. Det som händer då är att du får mer effekt av alkoholen än vanligt och det kan leda till att du får hjärtklappning eller andnöd.

När du tar Ibuprofen och alkohol tillsammans kan du få mag- och tarmblödning

Ifall du kombinerar Ibuprofen och alkohol så kan du få mer biverkningar av Ibuprofen. Läs här om Ibuprofen biverkningar.

Det är vanligt att få biverkningar i mage och tarm av Ibuprofen. När du dricker alkohol så är risken ännu större och du kan t.o.m. få mag- och tarmblödningar.

Det beror på att även alkohol påverkar din mage och tarm. Din magslemhinna blir irriterad av alkohol. När du samtidigt tar Ibuprofen och alkohol så blir din magslemhinna känslig och ditt skydd minskar. Det är för att ett ämne som skyddar din magslemhinna och tarmslemhinna, prostaglandiner, minskar.

Det är därför risk att du får mag- och tarmblödningar när du kombinerar Ibuprofen och alkohol.

Hur du ska göra om du vill ta Ibuprofen och alkohol tillsammans

När du tar Ibuprofen så kan det vara så att du också skulle vilja dricka alkohol någon gång. Du kanske ska på en fest eller gå ut med kompisar. Om du gör det vid något enstaka tillfälle så är det OK att du kombinerar Ibuprofen och alkohol.

Det du ska vara försiktig med är att dricka alkohol för ofta när du tar Ibuprofen. Att du kombinerar Ibuprofen och alkohol ofta innebär stor sannolikhet att du får problem med din mage och din tarm och att du får mag- och tarmblödningar.

Du kan minska riskerna med att kombinera Ibuprofen och alkohol

Du minskar också riskerna ifall du tar så låg dos som möjligt av Ibuprofen, och använder det så kort tid som möjligt. Läs mer här om hur du doserar Ibuprofen för att minska risken för biverkningar. Då kan du också minska riskerna av att kombinera Ibuprofen och alkohol.