≡ Menu

Ipren Alvedon

Här kan du läsa om Ipren Alvedon så att du får koll på de olika värktabletterna, vad som är skillnaden, om du kan kombinera dem och vad som gäller med alkohol. Då kan du känna dig trygg med hur du använder dina värktabletter och du slipper vara orolig för obehagliga konsekvenser.

Ipren och Alvedon är värktabletter eller smärtstillande läkemedel. De tillhör olika grupper av smärtstillande läkemedel.

Så vet du vad skillnaden Ipren Alvedon är

Ipren tillhör gruppen cox-hämmare, medan Alvedon tillhör gruppen paracetamol.

Cox-hämmare som Ipren ger dig lindring vid smärta och sänker din feber, och dämpar också dina inflammationer, medan paracetamol som Alvedon ger dig lindring vid smärta och sänker din feber, men dämpar inte dina inflammationer.

Det finns fler cox-hämmare än Ipren, t.ex. diklofenak, nabumetan och naproxen. Och så finns det acetylsalicylsyra som också är en cox-hämmare, men den ger större risk för biverkningar. Ipren innehåller ibuprofen som är ett läkemedel som finns under olika namn t.ex. Ibumetin, och en rad andra namn.

Det finns fler läkemedel än Alvedon som innehåller paracetamol, t.ex. Panodil och Reliv.

Eftersom Ipren och Alvedon tillhör olika grupper av smärtstillande läkemedel så fungerar de på olika sätt, och påverkar din kropp på olika sätt. Det är bra för dig att veta, för då kan du välja den sorts värktablett som passar bäst för just dina besvär.

Så vet du vilken värktablett du ska välja av Ipren Alvedon

Det bästa för dig är att välja den värktablett av Ipren Alvedon som passar bäst för dina besvär och ditt hälsotillstånd. Ibland är det bättre att välja den ena sorten framför den andra, och ibland ska du rent av undvika den ena värktabletten, t.ex. ska du undvika ibuprofen ifall du vill bli gravid, eller är gravid.

Hur du vet vilken värktablett du ska välja av Ipren och Alvedon.

Hur du vet om du kan kombinera värktabletterna Ipren Alvedon

Att kombinera värktabletter kan vara förenat med risker för dig. Det gäller att du vet vilka grupper dina värktabletter tillhör.

Eftersom det finns olika värktabletter som tillhör gruppen cox-hämmare, som t.ex. Ipren (ibuprofen), diklofenak, nabumetan och naproxen så ska du inte kombinera dem. Det är för att de fungerar på liknande sätt i din kropp.

Om du kombinerar värktabletter som tillhör samma grupp kan du drabbas av allvarliga komplikationer

Tar du olika värktabletter som tillhör samma grupp riskerar du att få för mycket av det verksamma ämnet. Dosen kan bli för hög för din kropp, och det blir som att du överdoserar ett läkemedel. Du kan drabbas av allvarliga biverkningar och komplikationer.

Om du kombinerar värktabletter som tillhör olika grupper som Ipren Alvedon så är det OK

Att kombinera värktabletter som tillhör olika grupper är däremot bättre. Te.x. att kombinera Ipren Alvedon går bra. Ipren är en cox-hämmare och Alvedon innehåller paracetamol. De påverkar din kropp på olika sätt och därför är riskerna mindre för dig.

När du tar värktabletter som tillhör olika grupper samtidigt som Ipren Alvedon så kan den smärtstillande effekten bli annorlunda än om du bara hade tagit bara en av värktabletterna. En del upplever att kombinationen av två olika värktabletter kan vara mer effektiv när det handlar om att lindra riktigt akut och stark smärta.

Hur du vet om du kan kombinera Ipren och Alvedon med alkohol

Om du dricker mycket alkohol så är det förenat med risker för dig att använda värktabletter:

  • Alvedon bryts ned av levern och skadliga ämnen bildas, ämnen som kroppen normalt sett kan ta hand om. Har du druckit mycket alkohol under en längre tid kan det vara så kroppen är så påverkad att den inte kan ta hand om de skadliga ämnena. Då kan du få svåra leverskador. Har du alkoholproblem ska du alltid undvika Alvedon.
  • Ipren däremot irriterar din slemhinna i magen, och det gör också alkohol. Därför ska du inte dricka alkohol och samtidigt ta Ipren . Du får mer koll på Ipren och alkohol här.

Dricker du lite alkohol är det dock ingen fara för dig att ta en värktablett dagen efter, oavsett vilken du väljer av Ipren Alvedon.