≡ Menu

Rapporterade biverkningar

Här hittar du en lista över de biverkningar för ibuprofen som har rapporterats. Du kan få mer förståelse kring biverkningarna och den effekt på kroppen som ibuprofen ger om du först läser här om ibuprofen biverkningar.

 Läs här först för att få information om ibuprofens biverkningar.

Lista över rapporterade biverkningar

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Vanliga biverkningar för ibuprofen

Bland de vanliga biverkningarna för ibuprofen finns biverkningar från mag-tarmkanalen. Dessa är magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, diarré, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar. Dessutom är vanliga biverkningar också trötthet, hudutslag och huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar för ibuprofen

Mindre vanliga biverkningar för ibuprofen är magsår, inflammation i magslemhinnan, hepatit, gulsot, njurskador, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem), andnöd, kramp i luftrören, astma eller förvärrad astma, allergisk snuva.

Sällsynta biverkningar för ibuprofen

Sällsynta biverkningar för ibuprofen är allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, synnedsättning, tinnitus, yrsel, depression, förvirring, brustet magsår, leverskador, blodbildsförändringar, hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig), icke bakteriell hjärnhinneinflammation.

Mycket sällsynta biverkningar för ibuprofen

Det har rapporterats fall av högt blodtryck och hjärtsvikt, förvärrade sår i tjocktarmen och tarmsjukdomen Crohns sjukdom vid behandling med smärtlindrande läkemedel.

Det är också så att läkemedel med ibuprofen kan ge en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Ifall du har vattkoppor ska du veta att i sällsynta fall förekommer det allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

Ibuprofen kan också göra så att den tid du blöder kan bli längre, eftersom blodplättarna som koagulerar eller levrar blodet påverkas av ibuprofen.

Vad du ska göra ifall du drabbas av en biverkning som saknas i listan

Om du får en biverkning av ibuprofen som du saknar i listan ovan, så kan du antingen tala om det för din läkare, eller för en farmaceut på apoteket, eller så kan du rapportera biverkningen själv på läkemedelsverkets hemsida här:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

 Du kan läsa mer om ibuprofens biverkningar här.