≡ Menu

Försiktighet med ibuprofen

På den här sidan kan du läsa om när du ska låta bli läkemedel med ibuprofen, när du ska vara försiktig med att ta läkemedlet, vad du ska vara uppmärksam på och vad du ska tänka på om du är gravid eller ammar.

Det gör att du kan känna dig trygg med om det är OK för dig att använda ibuprofen och du slipper riskera att bli sjuk av ibuprofen eller utsätta dig för allvarliga risker.

När du tar läkemedel med Ibuprofen ska du alltid använda lägsta dos och kortaste användningstid för att du ska minska risken att få biverkningar.

Tar du högre doser än de som rekommenderas kan det innebära allvarliga risker för dig.

Du ska låta bli att att använda olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt, om inte läkaren förordat detta.

Ibuprofen 200 mg ska du inte ge till barn under 6 år. Ibuprofen 400 mg och 600 mg ska du inte ge till barn under 12 år.

Hur du vet när du inte ska ta läkemedel med ibuprofen

Du ska inte använda ibuprofen:

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller andra ämnen som läkemedlet innehåller.
 • om du har fått allergiska symptom som t.ex. andningssvårigheter, nästäppa eller hudutslag när du har tagit acetylsalicylsyra eller annat medel mot inflammation.
 • om du är i de tre sista månaderna av graviditeten.
 • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens.
 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmssår vid behandling med Ibuprofen  eller liknande preparat.
 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.
 • om du har svår lever- eller njursjukdom.
 • om du har svår hjärtsvikt.

För ibuprofen 600 mg gäller också att du inte ska använda ibuprofen:

 • om du är uttorkad (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag).
 • om du har någon pågående blödning (inklusive hjärnblödning).
 • om du har någon sjukdom som påverkar blodcellsbildningen.

Så vet du när du ska vara försiktig med ibuprofen

Om du har vattkoppor bör du inte ta ibuprofen.

Om du vill bli gravid ska du inte använda ibuprofen. Ibuprofen kan nämligen försämra möjligheten för dig att bli gravid. Slutar du med ibuprofen så försvinner denna påverkan och du har åter normala chanser att bli gravid.

Innan du använder ibuprofen ska du prata med läkare ifall du har eller har haft någon av de här sjukdomarna eller symptomen:

 • nedsatt njurfunktion
 • nedsatt leverfunktion
 • lätt eller måttlig hjärtsvikt.
 • SLE eller andra bindvävssjukdomar
 • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet
 • inflammatoriska tarmsjukdomar
 • astma eller allergiska sjukdomar.

Läkemedel som innehåller ibuprofen kan ge en liten ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt. Särskilt om du tar högre doser eller använder ibuprofen under längre tid.

Ifall du har problem med hjärtat eller har haft stroke tidigare ska du prata med läkare eller apotekspersonal om att använda ibuprofen.

Är det så att du tror att du har ökad risk för hjärtproblem eller stroke, som t.ex. om du har högt blodtryck, högt kolesterolvärde, diabetes eller ifall du röker, ska du fråga om råd hos läkare eller apotekspersonal innan du använder ibuprofen.

För ibuprofen 600 mg gäller att du också ska vara försiktig med ibuprofen om:

 •  du har en ärftlig sjukdom (porfyri) som påverkar de röda blodkropparnas pigment (hemoglobin).
 • du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsomulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra magtarmsjukdomar.
 • du har rubbningar i bildningen av blodceller.
 • du har någon rubbning av levringsfunktionen i blodet.
 • du har kronisk obstruktiv lungsjukdom, eftersom risken då är större att du får andningssvårigheter.
 • du har dålig blodcirkulation i armar eller ben.
 • du har hjärtproblem eller högtblodtryck.
 • du nyligen har genomgått någon stor operation.
 • du är under graviditetens första 6 månader.
 • du ammar.

Så vet du vad du ska vara uppmärksam på med ibuprofen

Läkemedel med ibuprofen kan dölja tecken på infektion.

Är du äldre ska du vara uppmärksam på att det är ökad risk för biverkningar i högre ålder.

Om det är så att du haft besvär från mag-tarmkanalen tidigare och du får symptom från buken när du tar ibuprofen ska du kontakta läkare.

Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du sluta ta ibuprofen och kontakta läkare.

Du ska också sluta använda ibuprofen och kontakta läkare om du råkar ut för något av följande symptom:

 • andningssvårigheter
 • svårigheter att svälja
 • svullnad i ansikte, svalg eller tunga
 • nässelsutslag

En del som använder ibuprofen kan få biverkningar som yrsel, dåsighet och synrubbningar. Det kan påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner, så var uppmärksam på hur du reagerar på ibuprofen.

För ibuprofen 600 mg är det fler tillstånd du ska vara uppmärksam på. Kolla din bipacksedel för mer information.

Vad du ska veta om du tar andra läkemedel

Prata med läkare eller apotekspersonal för att få råd när du vill använda ibuprofen och du tar något annat läkemedel, eller nyligen har gjort det, även receptfria läkemedel.

Ifall du tar ibuprofen kan det påverka effekten av andra läkemedel, och andra läkemedel kan påverka behandlingen med ibuprofen. Det gäller läkemedel:

 • mot blodpropp, som t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin eller tiklopidin.
 • mot högt blodtryck, som ACE-hämmare (t.ex. kaptopril), betablockerare, angiotensinII-antagonister, och diuretika.
 • mot inflammation, som kortikosteroider.
 • mot oregelbunden hjärtrytm, digoxin.
 • mot manodepressiv sjukdom, litium.
 • mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, t.ex. metotrexat.
 • som vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ t.ex. ciklosporin, takrolimus.
 • mot depression, så kallade SSRI-preparat.
 • mot svampinfektioner, t.ex. flukonazol, vorikonazol.
 • mot diabetes, sulfonureider.

För ibuprofen 600 mg är listan längre. Kolla din bipacksedel för mer information.

Vad du ska göra vid graviditet och amning

Under de tre sista månaderna av din graviditet ska du inte använda ibuprofen. Ifall du planerar att bli gravid eller är gravid ska du undvika ibuprofen. Att ta ibuprofen under någon del av din graviditet ska du endast göra om läkare ordinerat det.

Det har visat sig i en studie i Kanada att gravida kvinnor som använt någon typ av NSAID-läkemedel, som ibuprofen, diklofenak eller naproxen, hade 2,4 gångers högre risk att få missfall, än de som inte tog sådana läkemedel.

När du ammar ska du undvika ibuprofen, särskilt att använda det mer än tillfälligt. Rådgör med läkare. Ibuprofen passerar nämligen över i modersmjölken, fast det påverkar antagligen inte ditt barn som ammar.