≡ Menu

Ipren

På den här sidan får du koll på värktabletten Ipren, hur du kan använda läkemedlet och vilka biverkningar du kan få.

Hur du vet hur du ska använda Ipren

Ipren är ett läkemedel som du tar för att lindra din värk om du t.ex. har huvudvärk, mensvärk eller tandvärk, eller om du vill sänka din feber när du har en förkylningssjukdom.

Du kan också ta läkemedlet om du har inflammationer i leder och muskler, och du vill dämpa inflammationen och värken.

Det finns också  i form av gel som du kan stryka på när du fått muskel- och ledskador t.ex. när du idrottat.

Du kan ha fått läkemedlet av din läkare för att behandla andra sjukdomstillstånd. Du kan fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du ska dosera Ipren beror på vad du tar läkemedlet mot. Du får effekt efter ca 30 minuter, och maximal effekt har du inom en till två timmar.

Du kan också ge läkemedlet till barn. Så vet du vad du ska tänka på när du vill ge Ipren till ditt barn, och hur mycket av läkemedlet du kan ge.

Vad som gäller om du vill kombinera Ipren med alkohol kan du läsa om här.

Om du ammar och vill använda medicinen, läs här först om Ipren och amning.

Vill du bli gravid, ska du undvika att använda läkemedlet. Det är för att läkemedlet kan försvåra för dig att bli gravid. När du slutar med läkemedlet kan du åter bli gravid.

Om du är gravid ska du låta bli att ta Ipren, för läkemedlet kan ge missfall.

Så vet du vad Ipren är

Ipren är ett smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande läkemedel. Det vanligaste är tabletter som finns i olika styrkor; Ipren 200 mg och Ipren 400 mg som är receptfria. Ipren finns även som Ipren gel, som är receptfritt.

För små barn finns också läkemedlet som en lösning att ge via munnen (oral suspension), och som stolpiller att ge i ändtarmsöppningen (suppositorium), de är också receptfria.

Eftersom läkemedlet är receptfritt kan du köpa det i mataffären eller bensinmacken, likaväl som på apotek.

Tillverkaren heter McNeil Sweden AB.

Läkemedlet innehåller ett ämne som heter ibuprofen. Det finns andra läkemedel med ibuprofen. Du hittar en lista över andra läkemedel med ibuprofen här.

Ipren och andra läkemedel med ibuprofen hör till gruppen NSAID-läkemedel. NSAID betyder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De kallas också cox-hämmare. Du kan läsa här om hur ibuprofen (Ipren) fungerar.

Så vet du vilka biverkningar du kan få

Medicinen kan ge olika typer av biverkningar. De vanligaste är t.ex. magont, illamående, diarré huvudvärk och hudutslag.

Det finns också allvarliga biverkningar, fast de är inte så vanliga. De är t.ex. depression, hjärnhinneinflammation och brustet magsår.

Här läser du om vilka Ipren biverkningar du kan få.

För att du ska få så lite biverkningar som möjligt, är det bra att du tar så låg dos av läkemedlet som möjligt och under så kort tid som möjligt.

Hur du vet när du ska vara försiktig med Ipren

Det kan innebära risker att ta läkemedlet i vissa fall, det kan få allvarliga följder för din hälsa. Har du vissa hälsobesvär som t.ex. magsår eller högt blodtryck är det viktigt att du känner till vad som gäller för dig om du vill ta Ipren, eller annat läkemedel som också innehåller ibuprofen.

Du kan läsa här om när du ska vara försiktig med läkemedel som innehåller ibuprofen, som t.ex. Ipren.

Vid graviditet och amning ska du också vara försiktig med Ipren, eller helt undvika det.