≡ Menu

Ipren alkohol

Den här sidan ger dig information om Ipren alkohol och hur den kombinationen kan vara riskfylld för dig. Då får du veta hur du ska göra om du vill kombinera ditt läkemedel med alkohol.

Ipren alkohol tillsammans kan vara en riskfylld kombination för dig.

Om det är riskfyllt för dig beror på många olika faktorer.

T.ex. hur mycket alkohol du dricker och om du bara gör det ibland eller om du gör det ofta. Hur du reagerar på alkohol i vanliga fall.

Det beror också på din medicinering och din hälsa. Hur du mår påverkar din känslighet för alkohol. Ditt läkemedel kan också påverkas av alkohol.

Hur du vet hur alkohol och läkemedel påverkar varandra

Att kombinera alkohol och läkemedel är alltid en osäkerhetsfaktor för dig.

Dels så påverkar alkohol ditt läkemedel så att det t.ex. bryts ned för långsamt och du får för stora koncentrationen av läkemedlet i kroppen. Det är för att levern bryter ned både alkohol och läkemedel, så den hinner inte med. Det kan göra att du får starkare biverkningar från läkemedlet.

Alkohol kan också göra att ditt läkemedel bryts ned snabbare p.g.a. att ett enzym bildas av alkoholen. Då får du inte rätt effekt av läkemedlet. Det blir helt enkelt svårt att dosera rätt. Detta är en risk ifall du dricker alkohol under en längre tid.

En del läkemedel kan också göra att alkoholen bryts ned långsammare i din kropp och då kan du få hjärtklappning och andnöd.

Den vanligaste risken för dig att kombinera Ipren alkohol, är att alkohol gör att du får starkare biverkningar av ditt läkemedel.

Hur du vet vilka risker som finns för dig att kombinera Ipren alkohol

Att du kombinerar Ipren alkohol ökar risken för dig att drabbas av biverkningar från läkemedlet Ipren.

Den största risken för dig är att du får blödning i magen eller tarmen.

Det är för att både Ipren alkolhol kan ge effekter i din mage och tarm.

Ipren har flera biverkningar som är kopplade till mag-tarmkanalen. T.ex. kan du få ont i magen, bli illamående och kräkas och du kan få diarré. Du kan också få blödning i mage eller tarm, du kan få magsår och du kan få brustet magsår. Du kan läsa mer om det här under Ipren biverkningar.

När du dricker alkohol så påverkar det din mage och din tarm. Alkohol irriterar t.e.x. din magslemhinna.

Hur kombinationen Ipren alkohol kan ge dig blödningar i mage och tarm

När du tar Ipren alkohol tillsammans så förstärks den här effekten på din mage och tarm. Dels så påverkas din magslemhinna så att den blir mer känslig.

Dels så hämmas ett ämne i din kropp som heter prostaglandiner. Prostaglandiner skyddar normalt din mage och tarm. När de minskar så är skyddet för din mage och tarm mindre och du blir då ännu mer känslig.

Det är så kombinationen Ipren alkohol kan ge dig blödning i magen eller tarmen.

Har du magsår ska du alltid undvika alkohol.

Kan du ta Ipren alkohol tillsammans?

Du kan ta Ipren och alkohol tillsammans om du gör det någon enstaka gång och du inte har magsår.

Att dricka alkohol ofta när du tar Ipren är däremot riskfyllt. Särskilt för din mage och tarm.

Är du osäker på hur du ska göra med att ta Ipren alkohol tillsammans så kan du prata med en läkare eller med en apotekare.