≡ Menu

Ibumetin biverkningar

När du läser om Ibumetin biverkningar här så vet du vad du kan drabbas av när du använder läkemedlet och du får koll på riskerna. Det gör att du slipper att oroa dig när du tar Ibumetin.

Ibumetin är ett läkemedel för smärtlindring, febersänkning och inflammationsdämpning. I läkemedlet finns det en substans som heter ibuprofen. Ibuprofen påverkar din kropp så att du känner mindre smärta och värk, din feber sänks och inflammationer i din kropp dämpas. Här läser du för att få veta hur ibuprofen (Ibumetin) fungerar.

De 4 vanligaste Ibumetin biverkningar du kan få

Här är de vanligaste Ibumetin biverkningar du kan få. Det är att:

 1. du får huvudvärk
 2. du får biverkningar i mage och tarm
 3. du blir trött
 4. du får utslag på huden

Ibumetin biverkningar: Din mage och tarm

Det är fler än 1 av 100 som tar Ibumetin som får biverkningar i magen och tarmen. De biverkningarna kan vara att du inte känner någon aptit, att du får halsbränna, att du får diarré, att du mår illa, att du kräks, att du får ont i magen, att du fiser, att du får förstoppning, att din avföring blir svart, eller att du blöder från din mage och tarm.

Det finns också mindre vanliga biverkningar som du kan få i magen och tarmen. Det är färre än 1 av 100 som får det som tar Ibumetin. Då kan du få magsår, du kan få inflammation i magslemhinnan eller du kan få brustet magsår.

11 mindre vanliga Ibumetin biverkningar du kan få

Det är färre än 1 av 100 som tar Ibumetin som får de mindre vanliga biverkningarna. Exempel på mindre vanliga ibumetin biverkningar du kan få är:

 1. allergisk snuva
 2. sömnlöshet
 3. lätt oro
 4. synrubbningar
 5. hörselskador
 6. andnöd
 7. gulsot
 8. nässelutslag
 9. klåda
 10. ljuskänslighet
 11. njurskador

9 sällsynta Ibumetin biverkningar du kan få

Det är färre än 1 av 1000 som tar Ibumetin som får de sällsynta biverkningarna. Exempel på sällsynta ibumetin biverkningar du kan få är:

 1. hjärnhinneinflammation
 2. allergisk reaktion
 3. depression
 4. förvirring
 5. yrsel
 6. synnedsättning
 7. tinnitus
 8. leverskador
 9. vätskeansamling

Hur du kan minska risken att du får Ibumetin biverkningar

Du kan själv påverka risken för att du drabbas av ibumetin biverkningar. Det gör du genom att använda läkemedlet under så kort tid som möjligt och i så låg dos som möjligt.

Om du har högt kolesterol, högt blodtryck eller ifall du röker riskerar du att få stroke eller hjärtinfarkt när du tar Ibumetin

Det finns en allvarlig risk med att ta Ibumetin. Det är form av Ibumetin biverkningar som innebär att det finns en liten ökad risk att du får stroke eller hjärtinfarkt. Speciellt om du tar läkemedlet under längre tid och i högre doser.

Om du har haft hjärtproblem eller ifall du har drabbats av stroke någon gång, då är det viktigt att du pratar med din läkare före att du använder Ibumetin.

Är det så att du har högt kolesterolvärde, högt blodtryck, diabetes, eller ifall du röker, då har du också ökad risk att få hjärtproblem eller stroke. Därför är det viktigt att du pratar med en läkare eller en apotekare ifall du vill använda Ibumetin.

Andra biverkningar du kan riskera att få

Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som heter NSAID. När andra har behandlats med NSAID-läkemedel har det rapporterats andra biverkningar också. Det kan därför finnas risk att du drabbas av någon av dem.

De biverkningarna är högt blodtryck, hjärtsvikt, försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (en tarmsjukdom).

Hur du kan göra för att rapportera Ibumetin biverkningar

När du misstänker att det du upplever är en biverkan av att du tar Ibumetin så kan du berätta om det genom att rapportera din biverkning. Du rapporterar genom att antingen berätta det för din läkare eller apotekare som kan rapportera in det till läkemedelsverket. Eller så kan du rapportera in den direkt själv. Det gör du på läkemedelsverkets hemsida.

Hur du kan bli säkrare med hur du ska använda ditt läkemedel

Du har här läst om Ibumetin biverkningar och fått lite koll på riskerna med läkemedlet. Nu kan du bli mer säker på hur du ska använda ditt läkemedel genom att läsa om när du ska vara försiktig med att ta det, eller när du helt ska undvika Ibumetin. Hur du vet när du ska vara försiktig med att ta läkemedel som innehåller ämnet ibuprofen, som t.ex. Ibumetin.

Det finns en lista över de biverkningar som är rapporterade för alla läkemedel som innehåller ibuprofen. Ibumetin är ett av de läkemedel som innehåller ibuprofen. Här kan du se hela listan över rapporterade ibuprofen/ibumetin biverkningar.