≡ Menu

Ipren biverkningar

Att du läser här om Ipren biverkningar gör att du får koll på vad som kan hända när du tar Ipren och vilka risker det finns med läkemedlet. Då slipper du oroa dig när du tar Ipren.

Ipren är ett läkemedel som är smärtstillande, febernedsättande och anti-inflammatoriskt. Det innehåller ett ämne som heter ibuprofen. Ibuprofen påverkar din kropp så att du känner mindre smärta och värk, din feber sänks och inflammationer i din kropp dämpas. Så vet du hur ibuprofen (Ipren) fungerar.

Du minskar risken att drabbas av biverkningar om du använder läkemedlet under så kort tid som möjligt, och i så låg dos som möjligt. Läs här om hur du ska dosera Ipren.

De 7 vanligaste Ipren biverkningar du kan få

Här är de vanligaste Ipren biverkningar du kan få. Det är att:

  • du får magbesvär
  • du får diarré
  • du mår illa
  • du kräks
  • du blir trött
  • du får huvudvärk
  • du får hudutslag

Ipren biverkningar: Mag-tarmkanalen

Vanligaste Ipren biverkningar är att du får biverkningar från mag-tarmkanalen. Det är ca 5 av 100 personer som tar Ipren som får biverkningar från mag-tarmkanalen.

Det som räknas som vanliga biverkningar i mag-tarmkanalen är att du bli illamående, du kräks, du får ont i magen, du får diarré. Mindre vanliga biverkningar i mag-tarmkanalen är att du får blödning i mage eller tarm, att du får magsår, eller att du får brustet magsår.

Har du högt blodtryck, högt kolesterol eller om du röker så kan du få hjärtinfarkt eller stroke när du tar Ipren

Det finns en allvarlig sort av Ipren biverkningar och det är att du har en liten ökad risk att få hjärtinfarkt eller stroke. Det är särskilt riskfyllt om du tar Ipren i högre doser eller under längre tid.

Är det så att du har haft stroke, eller om du har haft problem med ditt hjärta, så ska du tala med en läkare innan du tar Ipren.

Om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker, så ska du också prata med en läkare eller med en apotekare innan du använder Ipren. Du ligger nämligen i riskzonen för att få stroke eller hjärtproblem.

Om du har astma kan du få ASA-astma som en av Ipren biverkningar

Om du är astmatiker kan du få en Ipren biverkning som heter ASA-astma. Det är ca 10% av alla astmatiker som får ASA-astma när de tar Ipren. Du märker av ASA-astma ca 30 minuter till 3 timmar efter att du tagit Ipren. Du får krampartade sammandragningar av musklerna i luftrören, något som kallas bronkospasm.

Om du har vattkoppor när du tar Ipren kan du få allvarliga hudinfektioner som en av Ipren biverkningar

Ifall du har vattkoppor så kan du få allvarliga hudinfektioner när du tar Ipren. Det är mycket sällsynt. Det är bra om du undviker att ta Ipren när du har vattkoppor, så att du slipper sådana komplikationer.

Så kan du rapportera Ipren biverkningar

Får du en biverkan av Ipren så kan du rapportera den. Det gör du även om du är osäker om om det är en biverkning du fått. Du kan tala om det för din läkare, eller för en apotekare. Du kan annars rapportera biverkningen på egen hand, på läkemedelsverkets hemsida.

Så kan du bli mer trygg med Ipren biverkningar och med Ipren

Du har på den här sidan kunnat läsa om Ipren biverkningar. Vill du veta mer om biverkningar som du kan få av Ipren, så kan du se en lista över alla vanliga och mindre vanliga biverkningar. De biverkningarna är rapporterade för alla läkemedel som innehåller ett ämne som heter ibuprofen. Ipren är ett av de läkemedel som innehåller ibuprofen. Här kan du se hela listan över rapporterade biverkningar.

Du kan också känna dig mer trygg med Ipren om du vet när du ska vara försiktig med att ta det, eller när du helt ska undvika Ipren. Hur du vet när du ska vara försiktig med att ta läkemedel som innehåller ämnet ibuprofen, som t.ex. Ipren.

Tänk på att du kan minska risken för biverkningar om du tar så låg dos som möjligt och använder läkemedlet under så kort tid som möjligt. Läs här om hur du doserar Ipren för att minska risken för att du får Ipren biverkningar.