≡ Menu

Ibumetin alkohol

Här läser du för att få koll på Ibumetin alkohol, så att du vet om du kan dricka alkohol när du tar läkemedlet. Du får veta vilka risker som finns med att kombinera dessa vilket gör att du kan öka din trygghet kring frågan.

Är det riskfritt att kombinera Ibumetin alkohol?

Det finns alltid risker för dig att ta läkemedel tillsammans med alkohol. Men hur stora riskerna är varierar.

Det beror på om du bara dricker alkohol någon gång jämfört med ifall du dricker alkohol ofta. Det beror också på hur du brukar reagera på alkohol när du mår bra.

Hur ditt hälsotillstånd är påverkar också riskerna för dig med att dricka alkohol när du tar medicin. Så kan ditt läkemedel och alkohol påverka varandra i din kropp.

Om du kombinerar Ibumetin alkohol så kan du få blödning i mage och tarm

Om du tar Ibumetin alkohol tillsammans så är det mycket större risk för dig att få biverkningar från Ibumetin, än om du inte dricker alkohol.

Det är särskilt stor risk att biverkningarna från mage och tarm blir värre. Du kan få blödning från din mage eller din tarm när du tar Ibumetin alkohol tillsammans.

Hur kan det komma sig?

Jo, både Ibumetin och alkohol påverkar magen och tarmen negativt.

Ibumetin alkohol påverkar båda din mage och tarm

Bland de vanligaste biverkningarna för Ibumetin finns det flera som du kan få i din mage eller din tarm. Exempelvis att du mår illa, att du kräks, att du får diarré, att du får förstoppning, eller att du blöder från din mage och tarm. Även mindre vanliga biverkningar kan ge dig magsår, inflammation i magslemhinnan eller brustet magsår. Mer om Ibumetin biverkningar hittar du här.

Alkohol påverkar också din mag- och tarmkanal. Särksilt är det din magslemhinna och din tarmslemhinna som irriteras av alkohol. Därför ska du alltid undvika att dricka alkohol när du har magsår.

Så om du kombinerar Ibumetin alkohol så blir det en stark effekt på din mage och din tarm. Din magslemhinna blir mer känslig och så är det ett skyddande ämne, prostaglandiner, som minskar i din kropp så det blir dubbelt negativt för mage och tarm. Därför är det risk att du får blödning från din mage eller din tarm när du tar Ibumetin alkohol tillsammans.

Hur du vet vilka andra risker som finns att dricka alkohol när du tar läkemedel

Att du dricker alkohol när du tar ett läkemedel kan vara förenat med vissa risker. Både alkohol och läkemedel påverkar kroppen, och du kan få oönskade effekter när du tar dem på samma gång.

Både alkohol och läkemedel bryts ned i levern. Om du bara dricker alkohol så bryter levern ned det, och om du bara tar ett läkemedel så bryter levern ned det. Men när levern ska bryta ned dem båda på samma gång så hinner den inte med. Då bryts ditt läkemedel ned för långsamt och du kan få för stor koncentration i kroppen. Det kan ge dig förstärkta biverkningar från ditt läkemedel.

Dricker du alkohol ofta så bildas ett enzym i din kropp. Det enzymet gör att läkemedlet istället bryts ned för snabbt. Då får du inte den effekt du vill av ditt läkemedel, och du får svårt med doseringen.

Det finns några läkemedel som också gör att alkoholen bryts ned långsammare i din kropp. Då får du större effekter av alkoholen vilket kan ge dig både andnöd och hjärtklappning.

Hur du vet om du kan ta Ibumetin alkohol tillsammans

Om du vill dricka alkohol vid något tillfälle när du tar Ibumetin så kan du göra det. Tänk bara på att effekten kan bli att du känner av din mage. Har du magsår så ska du inte göra det.

Däremot ska du vara försiktig med att dricka alkohol ofta ifall du använder Ibumetin. Annars är risken stor att du får problem med din mage och tarm och du kan t.o.m. få mag- och tarmblödningar.

Om du vill diskutera riskerna för just dig med att kombinera Ibumetin alkohol så kan du ta upp det med din apotekare eller med din läkare.