≡ Menu

Ibuprofen biverkningar

När du läser här om ibuprofen biverkningar så får du veta på vilket sätt läkemedlet kan ge oönskade effekter i din kropp. Då får du koll på vilka risker det finns med läkemedlet och du slipper oroa dig för vad som kan hända med din kropp och din hälsa om du tar ibuprofen.

Ibuprofen är ett smärtstillande, febersänkande och anti-inflammatoriskt läkemedel. Det finns både som receptfritt och receptbelagt beroende på hur stark medicinen är.

De 9 vanligaste ibuprofen biverkningar du kan drabbas av

Bland de vanligaste ibuprofen biverkningar som du kan få är:

  • att du får magont
  • att du blir illamående
  • att du får kräkningar
  • att du får halsbränna
  • att du får förstoppning
  • att du får diarré
  • att du får huvudvärk
  • att du känner av trötthet
  • att du får hudutslag

Tar du ibuprofen i högre doser eller under längre tid är det större risk för att du får ibuprofen biverkningar

Om du tar ibuprofen i höga doser eller under en längre tid, så har du större risk att drabbas av biverkningar. Det är särskilt ibuprofen biverkningar i mag- och tarmkanalen som det är risk för att du kan få. Det kan vara t.ex. illamående, kräkningar, magont, förstoppning, diarré, och blödning från mage och tarm.

För att du ska slippa sådan biverkningar ska du se till att ta så låg dos som möjligt, och under så få dagar som möjligt. Du kan läsa mer om dosering av ibuprofen här så att du minskar riskerna för dig och din hälsa.

Att ta ibuprofen under lång tid, flera månader upp till flera år ger risk för andra biverkningar. Att ta ibuprofen i mer än tre månader ökar risken för impotens hos män med 22%. Och att ta ibuprofen i flera år ökar risken att drabbas av njurcancer.

Ibuprofen biverkningar: Mag- och tarmkanalen

Vanligast är att du får ibuprofen biverkningar från mag- och tarmkanalen. Det är ca 10-30 % av alla som tar ibuprofen som drabbas av biverkningar från mag- och tarmkanalen.

Bland de vanliga ibuprofen biverkningar i mag- och tarmkanalen finns illamående, kräkningar, magont, förstoppning, diarré, och blödning från mage och tarm. Bland de mindre vanliga ibuprofen biverkningar i mag- och tarmkanalen finns magsår och inflammation i magslemhinnan.

Om du högt blodtryck, högt kolesterol eller röker kan du få hjärtinfarkt eller stroke om du tar ibuprofen

En allvarlig sort av ibuprofen biverkningar är att du har en liten ökad risk för att få stroke eller hjärtinfarkt. Särskilt om du tar ibuprofen i högre doser eller använder ibuprofen under längre tid

Har du tidigare haft problem med ditt hjärta, eller om du har haft stroke, så ska du prata med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta ibuprofen.

Också om du har högt blodtryck, högt kolesterolvärde, diabetes eller ifall du röker så ska du prata med läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta ibuprofen. Det är för att du ligger i riskzonen för att få hjärtproblem eller stroke.

Om du är astmatiker är det riskfyllt för dig att ta ibuprofen

Är du astmatiker så är det riskfyllt för dig att ta ibuprofen. Ibuprofen, precis som alla andra läkemedel av samma typ (s.k. NSAID-läkemedel), kan ge astmatiker en allvarlig biverkan. Det är en biverkan som kallas ASA-astma. ASA-astma får ca 10% av alla astmatiker när de tar läkemedel som ibuprofen.

ASA-astma får du ca 30 min till 3 timmar efter att du tagit ett antiinflammatoriskt läkemedel, som ibuprofen, eller om du tagit acetylsalicylsyra. Eftersom de här läkemedeln hämmar ett ämne i din kropp som heter COX-1 så kan det ge upphov till att du får krampartade sammandragningar av musklerna i luftrören, s.k. bronkospasm.

Hur du vet vilka symptom det är på att ta en överdos av ibuprofen

Sedan det börjat gå att köpa ibuprofen receptfritt har fallen av överdos av ibuprofen ökat. När någon tar en överdos av ibuprofen är det dock väldigt låg risk för att dö. Det är helt enkelt väldigt liten risk för att drabbas av livshotande komplikationer av att överdosera ibuprofen.

När någon tar en överdos av ibuprofen så är det i första hand magont, illamående, kräkningar, trötthet, yrsel och huvudvärk man känner av. Mer allvarliga symptom är ovanliga. De kan vara blödning i mag-tarmkanalen, akut njursvikt, cyanos, bradykardi, hjärtrusning, förmaksflimmer, koma och hjärtstillestånd.

Rapportera ibuprofen biverkningar

Om du får en biverkning av ibuprofen, så kan du rapportera den. Det kan du göra oavsett om du är säker eller tveksam på att det är en biverkning du fått. Tala om det för din läkare, eller för en farmaceut på apoteket. Du kan också rapportera biverkningen själv på läkemedelsverkets hemsida. Klicka på den här länken:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

Hur du kan öka din trygghet med ibuprofen

Här har du hittat information om ibuprofen biverkningar. Du kan öka din trygghet om ibuprofen om du läser om när du ska undvika att ta läkemedlet och om hur ibuprofen fungerar och påverkar din kropp.

Du kan se den fulla listan över vanliga och mindre vanliga ibuprofen biverkningar under rapporterade biverkningar ibuprofen.