≡ Menu

Ibumetin

Här kan du få koll på värktabletten Ibumetin så att du vet hur du använder läkemedlet, och de biverkningar du kan drabbas av. Det gör att du kan känna dig trygg med hur och när du kan ta ditt läkemedel, och du slipper oroa dig över att göra fel.

Hur du vet vad Ibumetin är

Vad är Ibumetin? Det är ett läkemedel för smärtlindring, febersänkning och inflammationsdämpning.

Det finns som tabletter i olika styrkor; Ibumetin 200 mg och Ibumetin 400 mg som är receptfria, samt Ibumetin 600 mg som är receptbelagt. Så finns det även Ibumetin gel som också är receptfritt.

Företaget som säljer läkemedlet i Sverige heter Nycomed eller Takeda Pharma och är en del  av Takeda Company.

I läkemedlet finns det en substans som heter ibuprofen Ibuprofen finns även i läkemedel med andra namn, där Ipren är den mest kända. Här hittar du en lista med andra läkemedel som innehåller ibuprofen.

Läkemedel som innehåller ibuprofen, som t.ex. Ibumetin hör till en grupp som kallas NSAID-läkemedel. Det står för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De här läkemedlen kallas också cox-hämmare. Hur du vet hur ibuprofen (Ibumetin) minskar din smärta och sänker din feber och din inflammation.

Så här använder du Ibumetin

Ibumetin är en medicin du använder när du vill minska din värk, t.ex. när du har huvudvärk, ledvärk, mensvärk eller tandvärk. Du använder den också när du vill dämpa din feber om du har en influensasjukdom. Har du inflammationer i muskler eller leder så kan medicinen minska inflammationen i din kropp.

De starkaste tabletterna använder du när du har ledgångsreumatism (reumatoid artrit) eller när du har ledförändringar (artros).

Läkemedlet finns också i form av gel, och den använder du när du vill dämpa lättare smärta när du har muskel- eller ledskador efter att du t.ex. har tränat eller sportat.

Har du fått läkemedlet ordinerat av din läkare, så kan det även vara för att behandla andra besvär. Kolla med läkare eller apotekspersonal om du undrar över din medicin.

Hur du vet vad du ska tänka på när det gäller Ibumetin

Att du tar medicinen på rätt sätt är viktigt. Ibumetin innehåller ibuprofen, och alla läkemedel med ibuprofen ska du ta på samma sätt. Hur du vet hur du ska dosera ibuprofen (Ibumetin), beroende på vad du använder medicinen för. Att dosera rätt minskar risken för att du ska drabbas av biverkningar.

När du vill bli gravid ska du låta bli att använda Ibumetin. Medicinen kan nämligen gör det svårare för dig att bli gravid.

När du är gravid ska du inte använda Ibumetin eftersom läkemedlet kan orsaka att du får missfall.

Det här bör du veta om att kombinera Ibumetin med alkohol.

Hur du vet vad du kan få för biverkningar

När du tar läkemedlet kan du få olika biverkningar. Av tabletterna kan du t.ex. bli illamående, få ont i magen, kräkas, få diarré eller förstoppning, eller få hudutslag. Av gelen kan du få hudrodnad, klåda eller eksem.

Så får du mer koll på Ibumetin biverkningar.

Så vet du när du ska vara försiktig med Ibumetin

Läkemedlet påverkar din kropp och din hälsa.

Om du har vissa besvär som t.ex. om du har högt blodtryck eller om du har magsår så är det av största vikt att du vet vad du ska tänka på om du vill använda läkemedlet.

Hur du vet när du inte ska, eller när du ska vara försiktig med läkemedel som innehåller ibuprofen, som Ibumetin.

Där kan du även läsa hur du ska tänka kring Ibumetin när du är gravid eller ammar.