≡ Menu

Ibuprofen barn

Här läser du vad som gäller för ibuprofen barn, så att du får koll på från vilken ålder du kan ge medicinen och i hur stor mängd det kan doseras för barn i olika åldrar.

Ibuprofen är en smärtstillande, febernedsättande och anti-inflammatorisk medicin. Den finns under flera olika namn; t.ex. Ipren, Ibumetin och Ibuprofen. Här hittar du en lista över de olika lämemedlen med ibuprofen.

Tänk på att ibuprofen barn är förenat med risk för biverkningar. Här får du koll på bivkerningarna för ibuprofen.

Ibuprofen barn: Så vet du från vilken ålder du kan ge ditt barn ibuprofen

Ibuprofen kan du köpa i olika former, och de passar olika åldrar.

När ditt barn är litet, och har fyllt 6 månader kan du använda Ibuprofen barn som en lösning att ge via munnen, och som stolpiller att ge i ändtarmsöppningen (suppositorium), de är receptfria.

När ditt barn är större kan du ge tabletter, som också vuxna använder. Det finns tabletter i olika styrkor, så var uppmärksam på vilken styrka det är på tabletterna.

 • Tabletter med Ibuprofen kan du ge till ditt barn när det är minst 6 år, och det väger minst 20 kg. Du använder då de tabletter som har den lägsta styrkan eller dosen ibuprofen; 200 mg.
 • Om ditt barn har fyllt 12 år och väger minst 40 kg kan du ge tabletter med högre dos ibuprofen; 400 mg. Du kan också använda tabletterna med 200 mg och då kan du ge fler tabletter till ditt barn om du vill.

Hur du vet när du kan ge ditt barn ibuprofen

Till ditt barn kan du ge ibuprofen om du vill sänka den feber han eller hon har när barnet är sjukt i någon förkylningssjukdom. Du kan också ge ibuprofen till ditt barn som har tillfälligt ont, och du vill minska barnets fysiska smärta.

Om ditt barn har feber så är det bra om du pratar med en läkare ifall:

 • ditt barn har förlorat mycket vätska när det har kräkts eller haft diarré, eller  inte har druckit vätska.
 • ditt barn inte har blivit bättre efter att det ha fått ibuprofen under ett dygn.
 • ditt barn har fått nya symptom eller om ditt barn har magbesvär eller magont som blivit värre.

Tänk på att det finns tillfällen när du ska vara försiktig med kombinationen ibuprofen barn, eller när du helt ska undvika att ge ditt barn ibuprofen. Här kan du läsa om hur du vet när du ska vara försiktig med ibuprofen.

Ibuprofen barn: Så vet du hur du kan ge ditt barn ibuprofen

Det gäller att du har koll på dosering ibuprofen barn. När du vill ge ditt barn ibuprofen så doserar du efter ditt barns vikt.

Det finns olika typer av läkemedel med ibuprofen som du kan använda:

 • Ibuprofen finner du som oral lösning (vätskeform) för ditt barn som väger minst 7 kg (ca 6 månader).
 • Ibuprofen finner du som stolpilller (suppositorium) för ditt barn som väger minst 7 kg (ca 6 månader).
 • Ibuprofen finner du som tabletter för ditt barn som väger minst 20 kg (ca 6 år).

Dosering av ibuprofen i vätskeform 20 mg/ml

Dosera ibuprofen barn oral lösning såhär:

 • Om ditt barns vikt är mellan 7-10 kg och ditt barns ålder är ca 6-12 månader så kan du ge 2,5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 10-15 kg och ditt barns ålder är ca 1-3 år så kan du ge 3,5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 15-19 kg och ditt barns ålder är ca 3-5 år så kan du ge 5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 19-27 kg och ditt barns ålder är ca 5-8 år så kan du ge 7 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 27-37 kg och ditt barns ålder är ca 8-11 år så kan du ge 10 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 37-42 kg och ditt barns ålder är ca 11-12 år så kan du ge 13 ml 3-4 gånger per dygn.

Ge ibuprofen i vätskeform som mest 3 dagar i följd.

Dosering av suppositorier (stolpiller) 60 mg för ibuprofen barn

Dosera ibuprofen barn suppositorier såhär: Om ditt barns vikt är mellan 7-15 kg och ditt barns ålder är ca 6 månader – 3 år så kan du ge 1 suppositorium 1-4 gånger per dygn. Maximal dos under ett dygn är högst 4 suppositorier.

Ge ibuprofen suppositorium som mest 3 dagar i följd.

Dosering av tabletter för ibuprofen barn

När du vill ge ditt barn ibuprofen-tabletter så ska du dosera såhär:

 • Barn 6-12 år som väger minst 20 kg: Använd Ibuprofen 200 mg. Ge 1 tablett 1-3 gånger under ett dygn om det behövs, med minst 4-6 timmar mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 3 tabletter.
 • Barn och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: Om du använder Ibuprofen 200 mg så ge 1-2 tabletter vid ett tillfälle, eller 3-4 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 6 tabletter.  Ger du mer än 2 tabletter så ger det inte bättre smärtstillande effekt.
 • Barn och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg: Om du använder Ibuprofen 400 mg så ge 1 tablett vid ett tillfälle, eller 2-3 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum mellan gångerna. Maximal dos under ett dygn ska inte vara vara mer än 3 tabletter.  Ger du mer än 1 tablett så ger det inte bättre smärtstillande effekt.

Ge tabletterna max 3 dagar mot feber och max 5 dagar vid smärta. Om ditt barn inte blivit bättre eller om det t.o.m. blivit sämre ska du kontakta läkare.

Hur du vet vad du ska göra om ditt barn fått i sig läkemedlet av misstag

Om du upptäcker att ditt barn har fått i sig ibuprofen av misstag kan du kontakta läkare, sjukhus eller ringa giftinformationscentralen på telefonnummer 112. Då kan de hjälpa dig och se vilka risker det är för barnet, och ge dig råd vad du ska göra.

Du kan märka på ditt barn om det fått i sig mycket medicin ifall det mår illa, har ont i magen eller kräks. Var alltid varsam med kombinationen ibuprofen barn.