≡ Menu

Ipren barn

Här kan du läsa om Ipren barn, så du får koll på när du kan ge läkemedlet till ditt barn och hur mycket av läkemedlet du ska ge, beroende på hur stort ditt barn är.

Att ge Ipren till ditt barn är förenat med vissa biverkningar. Här hittar du de vanligaste biverkningarna av Ipren.

Ipren barn: Hur du vet från vilken ålder du kan ge ditt barn Ipren

Ipren finns i olika former som passar olika åldrar.

För små barn som är minst 6 månader finns Ipren barn som en lösning att ge via munnen (oral suspension), och som stolpiller att ge i ändtarmsöppningen (suppositorium), de är receptfria.

För större barn kan du ge Ipren-tabletter, som också vuxna använder. Det finns Ipren tabletter i olika styrkor, så var uppmärksam på vilken styrka det är på tabletterna.

 • Om ditt barn är minst 6 år och väger minst 20 kg kan du ge Ipren 200 mg som finns att köpa receptfritt.
 • Om dtt barn är minst 12 år och väger minst 40 kg kan du ge antingen Ipren 200 mg eller Ipren 400 mg som båda finns att köpa receptfritt.

Ipren barn: Så vet du när du kan ge ditt barn Ipren

Du ger Ipren till ditt barn när du vill sänka ditt barns feber. Det är feber som barnet kan ha p.g.a. en förkylningssjukdom. Du ger också Ipren till ditt barn när ditt barn har tillfälligt ont, och du vill lindra smärtan som ditt barn känner.

Har ditt barn feber så är det bra att du kontaktar en läkare om:

 • ditt barn inte har druckit vätska eller om ditt barn har förlorat mycket vätska när det har kräkts eller haft diarré.
 • ditt barn inte blir bättre efter att ha fått Ipren under ett dygn.
 • ditt barn får nya symptom eller om magont eller magbesvär blir värre.

Ipren barn: Så vet du när du inte ska ge ditt barn Ipren

Ipren barn är inte alltid en bra kombination.

Du ska inte ge ditt barn Ipren om:

 • ditt barn är allergisk mot något ämne i Ipren.
 • ditt barn har fått allergiska symptom när det fått acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel.
 • ditt barn har någon sjukdom med ökad blödningstendens.
 • ditt barn har svår lever- eller njursjukdom, eller svår hjärtsvikt.

Innan du ger ditt barn Ipren ska du kontakta en läkare om:

 • ditt barn har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.
 • ditt barn är svårt medtaget eller har ont i magen, i ryggen eller är stel i nacken.

Ipren barn: Hur du ska dosera Ipren för ditt barn

Vad du ska tänka på kring dosering Ipren barn. Om du vill ge Ipren till ditt barn så beror dosen på hur stort ditt barn är, och vilken typ av läkemedel du använder.

Ipren finns som oral lösning (oral suspension) för barn som är minst 6 månader och väger minst 7 kg.

Ipren finns som stolpilller (suppositorium) för barn som är minst 6 månader och väger minst 7 kg.

Ipren finns som tabletter för barn över 6 år som väger minst 20 kg.

Dosering av Ipren oral suspension 20 mg/ml:

 • Om ditt barns vikt är mellan 7-10 kg och ditt barns ålder är ca 6-12 månader så kan du ge 2,5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 10-15 kg och ditt barns ålder är ca 1-3 år så kan du ge 3,5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 15-19 kg och ditt barns ålder är ca 3-5 år så kan du ge 5 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 19-27 kg och ditt barns ålder är ca 5-8 år så kan du ge 7 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 27-37 kg och ditt barns ålder är ca 8-11 år så kan du ge 10 ml 3-4 gånger per dygn.
 • Om ditt barns vikt är mellan 37-42 kg och ditt barns ålder är ca 11-12 år så kan du ge 13 ml 3-4 gånger per dygn.

Ge Ipren oral suspension som mest 3 dagar i följd.

Dosering av Ipren suppositorier 60 mg:

 • Om ditt barns vikt är mellan 7-15 kg och ditt barns ålder är ca 6 månader – 3 år så kan du ge 1 suppositorium 1-4 gånger per dygn. Maximal dos under ett dygn är högst 4 suppositorier.

Ge Ipren suppositorium som mest 3 dagar i följd.

Dosering av Ipren tabletter 200 mg:

 • Om ditt barns vikt är minst 20 kg och ditt barns ålder är 6-12 år så kan du ge 1 tablett 1-3 gånger per dygn, med 4-6 timmar emellan. Maximal dos under ett dygn är högst 3 tabletter.
 • Om ditt barns vikt är minst 40 kg och ditt barns ålder är minst 12 år så kan du ge 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn, med 4-6 timmar emellan. Maximal dos under ett dygn är högst 6 tabletter.

Ge Ipren tabletterna som mest 3 dagar vid feber och som mest 5 dagar mot smärta.

Dosering av Ipren tabletter 400 mg:

 • Om ditt barns vikt är minst 40 kg och ditt barns ålder är minst 12 år så kan du ge 1 tablett 1-3 gånger per dygn, med 4-6 timmar emellan. Maximal dos under ett dygn är högst 3 tabletter.

Ge Ipren tabletterna som mest 3 dagar vid feber och som mest 5 dagar mot smärta.

Så vet du vad du ska göra om ditt barn fått i sig Ipren av misstag

Är det så att du upptäcker att ditt barn har fått i sig Ipren av misstag, så kan du antingen kontakta läkare, eller sjukhus eller så kan du ringa till giftinformationscentralen på telefonnummer 112. Då kan du få hjälp och se vilka risker det är för ditt barn, och de kan ge dig råd om vad du ska göra.

Har ditt barn fått i sig mycket Ipren kan du märka det på att barnet har ont i magen, mår illa eller kräks. Var försiktig med kombinationen Ipren barn.